U izvorištima vode za piće u Sarajevu otkrivena velika koncentracija arsena i sulfata

Veliki problem leži u činjenici da se radi o trećoj vodozaštitnoj zoni izvorišta vode za piće u Sarajevskom polju.

“Rijeka Željeznica nizvodno od mjesta ispuštanja otpadnih voda prihranjuje podzemna izvorišta vode za piće tako da otpadne vode mogu imati negativne posljedice po zdravstvenu ispravnost vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja. Polutanti iz otpadnih voda mogu prouzrokovati kontaminaciju tla, a s obzirom na to da je ispiranje polutanata iz tla u podzemna izvorišta dugotrajan proces, negativne posljedice po zdravstvenu ispravnost vode za piće bi bile dugotrajne”, navela je u zastupnica NiP-a u Skupštini KS Danijela Kristić.

U dopisu vladi se navodi da se ispuštanje otpadnih voda u rijeku Željeznicu vrši iz objekta “Lječilište Banja-Terme” na lijevoj obali Željeznice i iz objekta “Terme Ilidža d.o.o.” na desnoj obali Željeznice.

“Oba navedena objekta vrše zahvatanje i korištenje termalne vode koja u svom sastavu može imati visoku koncentraciju hemijskih polutanata, što znači da se i u otpadnoj vodi bez odgovarajućeg prečišćavanja može očekivati prisustvo hemijskih polutanata, što znači da se i u otpadnoj vodi bez odgovarajućeg prečišćavanja može očekivati prisustvo hemijskih polutanata”, navela je Kristić.

Laboratorija KJKP ViK d.o.o. Sarajevo je za interne upotrebe izvršila analize uzoraka otpadne vode koja se ispušta u rijeku Željeznicu kod bušotine termalne vode IB-2 na desnoj obali rijeke i tom prilikom detektovala prisustvo arsena (756).

“Izmjerene koncentracije arsena su znatno iznad granične vrijednosti definisane Uredbom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije (100). Od analiziranih fizičko-hemijskih parametara odstupanje od granične vrijednosti u oba uzorka je detektovano i za parametar sulfat. S obzirom na to da prema raspoloživim podacima termalne vode i otpadne vode na navedenom lokalitetu vodozaštitne zone imaju visok sadržaj arsena, sulfata, a moguće i drugih polutanata, smatram da Skupština KS mora hitno reagovati svojim zaključkom i zatražiti što brže otklanjanje problema kako se ne bi ugrozio kvalitet vode za piće kojim se snabdijeva većina građana KS”, navela je Kristić.

Preuzeto: klix.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.