U Parizu se biootpad predaje na lokalnim tržnicama

Od ponedjeljka 7. septembra Grad Pariz organizira prikupljanje biootpada na lokalnim tržnicama u šest pariških arondismana.

Biootpad je vrlo koristan, a njegovo je prikupljanje u francuskoj metropoli od 7. septembra znatno pojednostavljeno. Bez postavljanja dodatnih spremnika na javnim površinama, građani Pariza prikupljeni biootpad sada mogu predati na najbližoj gradskoj tržnici. Grad Pariz pokreće ovaj način prikupljanja biootpada s ciljem smanjenja količine otpada i zaštite okoliša, kao i potrošnje goriva i emisija vozila komunalnih službi, a građani koji žele sudjelovati u novom načinu odvojenog prikupljanja ove vrste otpada za sudjelovanje se mogu prijaviti preko internetskih stranica gradske uprave.

  • Grad Pariz je s prikupljanjem biootpada iz kućanstava započeo početkom 2017. godine. © Ville de Paris

Za početak će se sakupljanje otpada od hrane provoditi na nekoliko gradskih tržnica u šest pariških arondismana, a s vremenom će se proširiti na veći dio grada. Kako se ističe na stranicama Grada Pariza, posebno prikupljanje biootpada omogućuje njegovo korištenje za proizvodnju bioplina za potrebe gradskog prijevoza i gnojiva za lokalne poljoprivrednike, a novi način prikupljanja predstavlja konkretan i lak način svakodnevnog djelovanja u borbi za zaštitu okoliša kojim se sprječava rasipanje prirodnih resursa.

  • © Ville de Paris

Od 7. septembra prikupljanje biootpada za građane Pariza bit će tako znatno lakše jer će ga uz dokaze o prebivalištu i ispunjenog obrasca moći odložiti u posebnim spremnicima na gradskim tržnicama. Također, građani koji se prijave za ovakav način prikupljanja biootpada dobit će na korištenje mali spremnik za kućanstvo, dvije role s po 30 kompostabilnih vrećica, kao i brošuru s informacijama koja će im pomagati u svakodnevnom razvrstavanju komunalnog otpada.

U ove je spremnike i vrećice moguće odlagati isključivo ostatke hrane, biljnog i životinjskog podrijetla (kore, kosti, ostaci mesa, ljuske i sl.), vrećice čaja i kahve, kao i papirnate maramice i ručnike te kartonske kutije za jaja.

  • Svaki vermikomposter ima dimenziju 39 x 39 x 78 cm i sastoji se od tri sigurno zatvorena odjeljka, a konačan produkt koji daje je kompost, organski ostatak bogat nutrijentima i kao takav idealan dodatak zemlji u vrtlarskim poslovima. / Foto: Végétalisation Paris – Ville de Paris

Podsjetimo, Grad Pariz je s prikupljanjem biootpada iz kućanstava započeo početkom 2017. godine kada se organizirala besplatna podjela spremnika za biootpad i tzv. vermikompostera. Tadašnja kampanja odvijala se u skladu s poticanjem urbanog kompostiranja i smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima te je predstavljala dio Plana kompostiranja u Parizu za razdoblje 2016.-2020. kojim je obveza sakupljanja biootpada u kućanstvima uvedena u pojedinim pariškim arondismanima.

Pariška gradska uprava je 2015. godine uspostavila prikupljanje otpada od hrane na ukupno 55 otvorenih i 8 natkrivenih tržnica, u 95 gradskih restorana, kao i u 75 škola u kojima su se djeca educirala o odvojenom prikupljanju otpada.

Preuzeto: Mreža za izgradnju mira

Ova objava je dio projekta „Green Rural Interethnic Development“, koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

 

 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.