Usaglašen obuhvat budućeg zaštićenog područja Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice

Konsultacije su se održale u toku mjeseca maja tekuće godine, a rezultirale dogovorom o konačnom obuhvatu budućeg zaštićenog područja Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice, koje bi nakon provođenja zakonske procedure proglašenja zaštite obuhvatalo oko 24,000 ha na teritorijama ovih općina (oko 10.000 ha na području općine Konjic, oko 9.200 ha na području općine Trnovo i oko 4.600 ha na području općine Hadžići).

Preliminarno je utvrđeno i da bi ovom prostoru bila dodijeljena treća kategorija zaštite – park prirode. Prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 66/13) park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora i s naglašenim pejzažnim, odgojno-obrazovnim, kulturno-istorijskim i turističko-rekreacijskim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su privredne i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne odlike i uloga.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.