Vrijeme je za EKO škole: Osnovna škola „Hasan Kikić“ Sarajevo započela sa implementacijom Certifikacijskog mehanizma Eko škola u okviru projekta „Misli o prirodi!“

U okviru projekta “Misli o prirodi!“ kroz komponentu Eko škole Osnovna škola „Hasan Kikić“ Sarajevo će sudjelovati u implementaciji Certifikacijskog mehanizma Eko škola u BiH. Akcioni eko plan škole odobren je od strane Centra za promociju civilnog društva (CPCD) za oblast VODA, ENERGIJA i BIODIVERZITET.

U program Eko škola projekta „Misli o prirodi!“ uključeno je 36 škola sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH je alat kojim se procjenjuje nivo prilagođenosti škole standardima Eko škole, a koji školama pomaže da poštujući metodologiju dođu do certifikata Eko škole.

Osnovni cilj Certificiranog mehanizma Eko škola u BiH je uključiti očuvanje okoliša/životne sredine na principima održivog razvoja u rad odgojno-obrazovnih institucija u BiH, preko implementacije aktivnosti koje će uvesti vidljive promjene stavova i ponašanja u svakodnevnom životu i radu učenika/ica i uposlenika/ica škole, ali i šire društvene zajednice.

Certifikacijski mehanizam Eko škola ohrabruje škole i mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša /životne sredine u svom okruženju. Promjena počinje u učionici, proširuje se na cijelu školu i na kraju dolazi u zajednicu. Eko škola je idealan način da škole krenu putem kojim će ići ka poboljšanju okoliša/životne sredine kako u školi tako i u lokalnoj zajednici, dok u isto vrijeme imaju pozitivan uticaj na živote mladih, njihovih porodica, školskog osoblja, lokalnu vlast, te građane i građanke.

U okviru projekta CPCD je osigurao pismene pripreme o okolišnim/ekološkim temama za nastavnike/ce kako bi u korelaciji svih predmeta osigurali integraciju ekoloških tema u realizaciji redovnog nastavnog plana i programa kako u školi, tako i u online modelu nastave.

Pandemija je donijela nove izazove u oblasti zaštite okoliša, ali i nove aktivnosti vezane za zaštitu okoliša koje će biti  inkorpoirane u sve segmente odgojno – obrazovnog rada škole. Sve planirane aktivnosti realizovaće se u skladu sa preporučenim epidemiološkim mjerama.

Radujemo se pozitivnim EKO pričama naših učenika/ca, roditelja/staratelja, nastavnika/ca i lokalne zajednice u realizaciji ovog projekta.

„Misli o prirodi!“ je projekat koji provodi Centar za promociju civilnog
društva, a finansijski podržava Švedska.

Uzimajući u obzir značaj ovog projekta vjerujemo da ćemo zajedno sa partnerima projekta povećati vidljivost škole u lokalnoj zajednici kao ustanove koja brine o stanju okoliša i doprinosi njegovom očuvanju.

#EkoŠkole#Mislioprirodi#ThinkNature#CPCD.ba#EmbassyOfSwedenSarajevo

Preuzeto: Mreža-mira/net

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.