Pružamo širok spektar tehničke asistencije u sektoru energije i klime sa
primarnim ciljem da damo doprinos razvoju društva Bosne i Hercegovine i regiona.

Energetska efikasnost
Obnovljivi izvori energije
Klimatske promjene
Urbana mobilnost
Pametni gradovi
Edukacija

Energetska efikasnost

 • Izrada akcionih planova (SEAP, SECAP)
 • Energetska i ekonomska istraživanja i analize
 • Javna rasvjeta
 • Studije izvodivosti

 • Energetska efikasnost
 • Obnovljivi izvori energije

  • Podrška u izradi zakonodavnog i regulatornog okvira
  • Studije izvodivosti projekata OIE
  • Monitoring i evaluacija projekata

 • Obnovljivi izvori energije
 • Klimatske promjene

  • Analize, procjene, modeliranje
  • Strateški dokumenti
  • Dekarbonizacija, mape puta, planiranje

 • Klimatske promjene
  • Urbana mobilnost

   • Izrada akcionih planova (SUMP)
   • Izrada strateških planova i analiza
   • Elektromobilnost

  • Urbana mobilnost
  • Pametni gradovi

   • Implementacije pilot projekata
   • Pametna javna rasvjeta
   • Pametna parking rješenja

  • Pametni gradovi
  • Edukacija

   • Kreiranje i implementacija programa razvoja kapaciteta
   • Upravljanje projektima
   • Train-the-Trainer programi

  • Edukacija
   • Sa nama do održivog razvoja!

    0 +

    Implementiranih projekata

    0 %

    Zadovoljnih klijenata

    0 +

    Prisutni u preko 10 zemalja širom svijeta

    Zainteresovani za saradnju? Kontaktirajte nas