Vlada HNK dala zeleno svjetlo za izgradnju vjetroelektrane Pločno

Vlada HNK dala zeleno svjetlo za izgradnju vjetroelektrane Pločno

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona kao Koncesor konačno je donijela odluku o dodjeli koncesije za zemljište za izgradnju vjetroelektrane Pločno u Mostaru.

Koncesiju je dobila firma Energy 3 sa kojom bi, kako saznaje poslovni portal Akta.ba, uskoro trebao biti potpisan i ugovor.

VE Pločno imat će 16 vjetroagregata, ukupno instalirane snage od oko 48 MW, a koncesija će biti dodjeljena na period od 30 godina od dana početka korištenja koncesije.

Rok izgradnje VE Pločno je tri godine od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

Inače, VE Pločno se planira izgraditi na području Pločno, na području koji je smješten između planina Velež i Prenj, iznad kotline Bijelog Polja i predstavlja tipičnu krašku zaravan 1265 m n.v., sa lokalitetima Malo i Veliko Pločno i Malo Ruište – Grad Mostar.

Vjetroelektrana je namijenjena za proizvodnju električne energije iz obnovljivog izvora (energije vjetra) i predaju elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima koji uređuju područje energetike i obnovljivih izvora energije.

Vjetroelektrana će se sastojati od vjetroturbine od 3 MW odgovarajućeg modela i renomiranog proizvođača, stubova vjetroturbina sa odgovarajućom konstrukcijom temelja i instalacijama, transformatora (niskog i srednjeg napona) i druge elektro opreme vjetroelektrane.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply