Zaustavlja se gradnja solarnih elektrana u BiH, kvote zauzete do 2020?

Zaustavlja se gradnja solarnih elektrana u BiH, kvote zauzete do 2020?

Investitori koji su planirali ući u projekt gradnje solarnih elektrana morat će odustati jer više nema slobodnih kvota.

Prema podacima Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, tek 2020. godine bit će slobodno 6 kW u kvoti solarne energije, a i to je toliko malo da nije vrijedno spomena, izvještava Večenji list.

Zbog ovakvog stanja postavlja se pitanje je li u procesu dodjele kvota bilo nelegalnih radnji.

Čitajući Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efkasne kogeneracije, očito je kako je zakonodavac predvidio da je otkup od mikropostrojenja obavezan. Radi se o elektranama od 2 do 23 kW, čija je cijena do 70.000 maraka, a cilj ovakve odredbe bio je da se ljudi što više potaknu za ove investicije.

Po trenutno važećim cijenama, ova investicija je isplativa nakon četiri do pet godina, a kasnije vlasnik počinje ostvarivati određenu dobit.

– Obvezan otkup električne energije traje 12 godina, a po isteku ovog razdoblja, mikroproizvođač ima pravo na zajamčen otkup proizvedene električne energije po referentnoj cijeni – stoji u zakonu.

Ipak, zbog načina rada nadležnog operatera, može se reći kako je trenutno samo zajamčeno da ne možete dobiti kvotu za proizvodnju minimalno još tri godine, a možda i duže.

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply