Zelene energetske zadruge

Zelene energetske zadruge

Zelene energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema lokaciji koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije.

Zelene energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema lokaciji koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik investicije i dijeli se dobit od projekta. Cilj takvih zadruga je promovisati obnovljive izvore energije u vlasništvu lokalnih zajednica kako bi se omogućila jednostavnija implementacija mjera energetske učinkovitosti usmjerena na lokalnu zajednicu zato što zadruge mogu ostvariti veću pregovaračku moć, povjerenje i djelovati na višoj razini nego pojedinac. Primjeri ovakvih zadruga su:

BAN-UNION zadruga- poljoprivredna i energetska zadruga za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, čiji je cilj proizvodnja zdrave (organske, ekološke) hrane uz upotrebu vlastite energije (električne, toplinske, rashladne), samostalno proizvedene energije iz OIE u ekološki očuvanoj sredini. Zadruga radi na provođenju projekta zdrave hrane (kozarstvo-sirarstvo i gljivarstvo) za kojeg postoji veliki interes lokalnog stanovništa i lokalne zajednice, a postoje veliki neiskorišteni resursi za ovaj  unosni poljoprivredni posao proizvodnje ekohrane. Zadruga posjeduje opremu za preradu mlijeka i sira, zemljište i poslovni prostor.

Zelena energetska zadruga iz Zagreba (ZEZ) je zadruga koja se bavi planiranjem i vođenjem projekata primjene obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Zadruga je osnovana s ciljem djelovanja u lokalnoj zajednici s posebnim naglaskom na održivi razvoj turizma, poljoprivrede te komercijalnih i javnih ustanova.

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoj i podršku (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku.

 

Na temu energetska efikasnost u zgradarstvu