Klijent

Fabrika Cementa Lukavac

Godina

2020 - 2021

Poboljšanje ekoloških karakteristika rijeke Jale modernizacijom sistema tretmana otpadnih voda u Fabrici cementa Lukavac

Opšti cilj projekta je smanjiti negativni uticaj otpadnih voda iz proizvodnog procesa fabrike cementa Lukavac na hemijski i mikrobiološki kvalitet rijeke Jale. Shodno tome, specifični ciljevi projekta su: 1. Smanjiti zagađenje rijeke Jale mineralnim uljima, mastima, naftnim derivatima i drugim zagađujićim supstancama iz otpadnih voda fabrike cementa Lukavac za 15 miligrama po litru.

Kategorije
  • Energetska efikasnost
  • Edukacija