• Sunčana elektrana pokraj Černobila

  Sunčana elektrana pokraj Černobila0

  Kako se ističe, projekt je vrijedan 1 mlrd. eura i uskoro bi trebala započeti izrada studije izvedivosti. Cilj projekta je iskoristiti sada na bilo koji drugi način neuporabivo područje oko elektrane jer će postrojenje sunčane elektrane raditi bez obzira na …

 • Solarni paneli za sirijske bolnice

  Solarni paneli za sirijske bolnice0

  Zemlja je nekoć bila energetsko središte, s mrežom 15 elektrana uključujući TE Aleppo i tri hidroakumulacije.

  No, nakon šest godina rata to se u potpunosti promijenilo jer su elektrane i prijenosna mreža slučajno i taktički uništena a šteta na elektroenergetskom …

 • Solarna energija: Snaga sunca u Beču

  Solarna energija: Snaga sunca u Beču0

  Površina krova sa 30 stepeni nagibnim uglom prema jugu je idealna. Moguća su i odstupanja u nagibu i usmjerenje prema zapadu ili istoku.

  Dvije trećine svih krovnih površina u Beču je pogodno za korištenje solarne energije. To odgovara površini od …