• Svjetski dan voda0

    A kada voda stigne u grad, tamo se 600 saradnika gradskog vodovoda brine za sigurno vodonabdijevanje skoro dva miliona stanovnika. Takođe se moraju brinuti i za održavanje 3.000 kilometara dugu vodovodnu mrežu, 12.500 hidranata i 980 javnih fontana i česmi.…

  • Solarna energija: Snaga sunca u Beču

    Solarna energija: Snaga sunca u Beču0

    Površina krova sa 30 stepeni nagibnim uglom prema jugu je idealna. Moguća su i odstupanja u nagibu i usmjerenje prema zapadu ili istoku.

    Dvije trećine svih krovnih površina u Beču je pogodno za korištenje solarne energije. To odgovara površini od …