Beč: Prvi pametni semafor pušten u rad

U Beču je nakon dvogodišnje testne faze u promet pušten prvi pametni semafor. Semafor se nalazi na raskrsnici ispred jedne osnovne škole, a automatski se prebacuje na zeleno svjetlo kada se u blizini pojave pješaci koji žele preći ulicu.

Mala kamera koja bilježi kretanje pješaka postavljena je na četiri metra visine, a sistem uz pomoć specijalnog softvera prepoznaje žele li pješaci preći raskrsnicu ili ne. To u prosjeku traje dvije sekunde. Postavljena tehnologija će se pritom koristiti samo za prepoznavanje ponašanja kretanja pješaka i neće se koristiti u svrhu nadzora osoba. Svi snimljeni podaci obrađuju se na licu mjesta i potom trajno brišu.

Uz poboljšanje protoka saobraćaja za pješake, novim sistemom ubuduće žele umrežiti i sve semafore u gradu. Cilj je učiniti ih “pametnijim” i fleksibilnijim. Semafori bi mogli komunicirati jedan s drugim i time bolje regulisati saobraćaj i smanjiti gužve, primjerice prilikom prometnih nesreća. Sakupljene informacije o saobraćaju slale bi se i na pametne telefone i navigacijske sisteme u autima.

Bečki semafori bi se također trebali opremiti sa senzorima za okoliš i vrijeme. Centralni zavod za meteorologiju i geodinamiku (ZAMG) planira postaviti oko 10.000 senzora širom grada koji bi pridonijeli praćenju temperature, kvalitete i vlažnosti zraka, emisije štetnih tvari, buke i drugih parametara. ZAMG-u će podaci odmah biti dostupni, te će pomoći u daljnjem unapređenju kvalitete života u Beču.

 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.