BiH stvara uslove za razvoj obnovljivih izvora energije

Dan planete Zemlje koji se obilježava danas, 22. aprila 2011. godine, širom svijeta je povod za analizu trendova i akcija koje se poduzimaju na globalnom nivou, a sa ciljem smanjivanja negativnog djelovanja na okoliš društva uopšte.

Energis je tokom protekle godine pratio razvoj i investicije u obnovljive izvore energije kao jednog od najefikasnijih alata za
pozitivno djelovanje na klimatske promjene i ta su zapažanja predstavljena u okviru aktivnosti u prvoj godini postojanja Centra. Obnovljivi izvori energije predstavljaju energetski sektor koji se najbrže razvija i jedna je od oblasti koja je najmanje pogođena ekonomskom krizom u 2010. godini.

Nevjerovatan razvoj gotovo svih obnovljivih izvora energije u protekloj godini prikazuje da je utrka za “žbesplatnom” energijom
globalni prioritet. Tako u zemljama Evropske unije novo instalisani kapacitet obnovljivih izvora energije iznosi preko 60% od ukupnog instalisanog kapaciteta svih energetskih izvora u 2010. godini, dok ostale zemlje poput Kine i Sjedinjenih Američkih Država bilježe i značajnije rezultate.

Posmatramo prema izvorima energije pojedinačno, vjetroelektrane značajno prednjače u novo instalisanom kapacitetu sa ukupnih 38 GW. Samo u Kini je instalisano preko 33% od ukupne svjetske instalisane snage vjetroelektrana u protekloj godini. 2010. godina je rekordna i za solarnu energiju sa novih 7 GW instalisane snage od čega je polovina instalisana u Njemačkoj. Svi drugi izvori, a posebno biomasa i biogas, bilježe značajniji rast posebno u regijama koje imaju povoljne prirodno-ekonomske uslove za razvoj tih izvora energije.

U Bosni i Hercegovini u protekloj godini se vrlo malo radilo u ovoj, potencijano vrlo unosnoj, oblasti. U Federaciji BiH usvojena je Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije koja je izmjenjena amandmanima u martu 2011. godine koji stupaju na snagu početkom maja ove godine. Ta Uredba je dobar osnov za razvoj ovog sektora i u BiH. Centar Energis će u tekućoj godini uložiti značajne napore da ova godina bude godina obnovljivih izvora u BiH.

Obnovljivi izvori energije značajno smanjuju emisiju stakleničkih plinova i na taj način, direktno, pozitivno djeluju na klimatske promjene. U okviru obilježavanja Dana planete Zemlje stavljen je naglasak na promociju korištenja energije iz obnovljivih izvora, što su podržale članice Evropske unije kao i sve ostale potpisnice Aneksa 1 Kyoto protokola.

Dan  planete Zemlje je naziv za dva praznika koja se obilježavaju u proljeće i to 20. marta i 22. aprila. Svrha obilježavanja Dana planete Zemlje je da se ukaže na globalne ekološke probleme, mogućnosti djelovanja sa ciljem smanjivanja čovjekovog utjecaja na planetu i da se predstave mjere koje će osigurati održivi razvoj. Ove godine Dan zemlje obilježava četrdesetu godišnjicu i veliki broj organizacija širom svijeta vrši pritisak na vladajuću strukturu sa ciljem donošenja zakona koji će na sveobuhvatan, fer i realan način djelovati na poboljšanje globalne ekološke situacije. 

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.