Eko akcija mladih iz Vučkovaca

Mladi iz Vučkovaca su pokazali interes da riješe jedan od ključnih problema
u njihovoj lokalnoj zajednici.

Riječ je o sportskom poligonu koji nije bezbjedan za korištenje zbog stakla i smeća.

Zbog toga, odlučili su da žele očistiti poligon i tako omogućiti bezbjedan boravak na istom. Akcija čišćenja poligona provedena je u nedelju 21.3. u organizaciji predstavnika inicijative “Nova generacija lokalnih lidera”.

U vezi sa ovim problemom, podnijeti će se i inicijativa lokalnim vlastima, pozvati na Osnovu člana 45. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Inicijativa je mentorski podržana od strane @cefebih.

Video pogledajte ovdje

Ova inicijativa je podržana od strane #BHRI, #BHRI, @USAIDBIH and @IOMUNBH. #BHRI #USAIDBIH #USAID #IOMBIH
#IOM

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.