BiH u proteklih nekoliko godina bilježi pad obnovljivih vodnih resursa

Prema navedenoj analizi procijenjena količina padavina u BiH sa 44,019 milijardi metara kubnih (m3) 2000. godine povećana na 58, 935 miljardi m3 u prošloj godini, dok je unutarnji proticaj voda u istom razdoblju povećan sa 19,732 milijarde m3 na 23,29 milijardi m3.

Procijenjeni obnovljivi vodni resursi BiH tako su prema dokumentu iznosili 21,73 milijarde m3 u 2000.godini, dok su prošle godine dostigli nivo od 25,29 milijardi m3. Najveći procijenjeni nivo obnovljivih vodnih resursa zabilježen je 2010.godine i iznosio je 53,9 milijardi m3, dvostruko više nego prošle godine, dok je 2014.godine iznosio 50,7 milijardi m3.

U proteklih 18 godina smanjen je procijenjeni oticaj površinskih i podzemnih voda prema susjednim zemljama sa 28,3 milijarde m3 u 2000.godini na 25,22 milijarde u prošloj godini. Istovremeno povećan je oticaj površinskih i podzemnih voda prema moru sa 7,16 milijardi m3 u 2000.godini, na 10,27 milijardi m3 prošle godine.

Aanaliza u kojoj su sadržani navedeni podaci je rezultat kontinuiranih aktivnosti Agencije za statistiku BiH, potrebe i obaveze Bosne i Hercegovine za međunarodnim izvještavanjem prema Evropskom statističkom uredu (EUROSTAT), UN-u, kao i ostalim međunarodnim i domaćim korisnicima statističkih podataka o vodama.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.