Bosna i Hercegovina će biti bogatija za 10.000 stabala

Aktivnosti poput sadnje drveća mogu imati značajan uticaj ukoliko se poduzimaju redovno i većem obimu. Drveće spriječava klizišta i eroziju tla, smanjuje rizik od poplava, obogaćuje vazduh.

U periodu između 1990. i 2010. godine, Bosna i Hercegovina je izgubila 1,1% šumskog pokrova ili oko 25,000 ha. Kada je riječ o poplavama, krčenje šuma može višestruko povećati štetu i jačinu, jer što brže voda teče iz sliva u rijeku, to će poplava biti veća.

U august 2020. godine, UNDP je pokrenuo Inicijativu za zeleniju i održivu budućnost i pozvao jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini da se obavežu na sadnju drveća svake godine. Ove godine cilj je da se zasadi 10.000 sadnica na dječijim igralištima, šetalištima, izletištima, dvorištima škola, vrtića, bolnica i javnih ustanova, obalama rijeka, industrijskim zonama i drugim lokacijama. Jedinice lokalne samouprave doprinose sa 7.375 sadnica, UNDP sa preostalim iznosom.

Podrška UNDP-a vlastima u Bosni i Hercegovini u oblasti klimatskih promjena i otpornosti na katastrofe je u skladu sa tri važna globalna sporazuma: Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, Sendai okvirom za smanjenje rizika od katastrofa i Programom održivog razvoja do 2030. godine. Drveće nam može pomoći u prilagođavanju na klimatske promjene.

Partneri:

Izvor: UNDP BiH

Ova objava je dio projekta „Green Rural Interethnic Development“, koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini

 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.