Bosna i Hercegovina dobila predstavnika u Partnerstvu za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije

Početkom avgusta 2010. godine Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis je postao punopravni partner u Partnerstvu za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije (REEEP), kao prvi i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj značajnoj međunarodnoj instituciji.

Ovo partnerstvo dolazi kao priznanje za rad Centra u proteklih 6 mjeseci koliko je prošlo od zvaničnog osnivanja Energisa i početka djelovanja u oblasti energetske efikasnosti i očuvanja okoliša. U tom periodu Energis je prepoznat kao ozbiljan partner u navedenim oblastima, posebno pri istraživanjima koja ukazuju na neophodnost implementacije energetski efikasnih rješenja u domaćinstvima i u industriji i pozitivnom djelovanju na okolinu. Medijski nastupi, istraživačke studije i projekti su samo neke od djelatnosti koje je Energis uspješno implementirao u proteklom periodu. Ovo članstvo je od velikog značaja za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini jer omogućava pristup velikoj bazi stručnjaka, iskustava i publikacija iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećaja energetske
efikasnosti  Energis je stekao međunarodnu afirmaciju i kroz aktivno učešće na kongresima i konferencijama od kojih se izdvaja Wood Energy Congress održan u sklopu sajma drvne industrije u Klagenfurtu u Austriji.

REEEP partnerstvo je osnovano u okviru Svjetskog samita za održivu budućnost 2002. godine, i trenutno broji preko 340
partnera širom svijeta. Osim nevladinih organizacija kao partneri u REEEP-u se pojavljuju i razne vladine institucije, ministarstva, obrazovne ustanove i instituti iz 50 zemalja širom svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju i Kinu. Misija REEEP-a je da olakša transformaciju energetskih sistema tako što će ubrzati implementaciju energetske efikasnosti i razvoj obnovljivih izvora energije, kao osnovne alate za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske sigurnosti, te olakšavanje pristupa obnovljivim izvorima energije za siromašno stanovništvo. Partnerstvo u
REEEP-u donosi i niz obaveza za partnere koje imaju za zajednički cilj ostvarivanje energetske sigurnosti i održive budućnosti cijelog svijeta. Više o REEEP-u, ciljevima i projektima partnerstva možete pronaći na stranicama Centra Energis www.energis.ba.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.