Bosna i Hercegovina najlošije rangirana zemlja regiona

Studija Svjetske banke (World Bank) objavljena u junu 2010. godine analizira situaciju u zemljama Zapadnog Balkana na polju energetske efikasnosti. Osnovni zaključci studije su da u čitavom regionu nedostaju precizni podaci o potrošnji energije, da postoje značajni potencijali za štednjom energije i da postoje značajne prepreke u implementaciji projekata energetske efikasnosti. Iako je cilj studije bio da sagleda potencijal za energetsku efikasnost u cijelom regionu, prikazano je i usporedno poređenje zemalja regiona u 5 osnovnih oblasti koje se odnose na energetsku efikasnost: zakonodavstvno, pomoćne strukture, implementacija projekata, subvencije i informisanost o energetskoj efikasnosti.

Studija pokazuje da je Bosna i Hercegovina najslabije rangirana zemlja u svim posmatranim oblastima. Ovaj alarmantni podatak pokazuje da je svijest o neophodnosti energetske efiksanosti na izuzetno niskom nivou i da je prateća infrastruktura u velikom zaostatku u odnosu na situaciju u drugim zemljama u regionu. Rezultati studije posebno uznemiravaju ako uzmemo u obzir da Bosna i Hercegovina put ka boljoj budućnosti vidi kroz razvoj energetskog sektora. Jedina kategorija koja je djelomično zaslužila pozitivnu ocjenu je uspostavljanje regulatorne agencije na nivou države, ali je i ta ocjena niža u odnosu na ocjene koje su dobile susjedne zemlje. Energetska efikasnost mora da postane jedan od prioriteta za Bosnu i
Hercegovinu, posebno jer je riječ o oblasti u kojoj relativno brzo možemo stići ostale zemlje, pa i Evropsku uniju, koja još uvijek razvija standarde u za ovu problematiku. Energetska efikasnost je identifikovana kao osnovni alat za postizanje 20-20-20 cilja EU, što dovoljno naznačava njenu važnost za sve zemlje potencijalne članice Evropske unije. U prilogu možete pronaći čitavu
studiju Svjetske banke, kao i detaljni komparativni graf na kojem su prikazane oblasti i kategorije energetske efikasnosti, kao i ocjene koje su dodjeljene pojedinacim zemljama po kategoriji.
 

Zaključci studije koji se odnosi na cijeli region:

  • Nedostatak pouzdanih podataka iz oblasti potrošnje energije bez ovih podataka gotovo je nemoguće proračunati prioritete energetske efikasnosti. Većina podataka koji su sada na raspolaganju baziraju se na pretpostavkama.
  • Veliki potencijal za uštedu energije pretpostavke pokazuju da je u cijelom regionu moguće uštediti preko 3,4 milijarde dolara, ako bi se provele mjere energetske efikasnosti kod potrošača.
  • Potrošnja energije raste iz godine u godinu sa ekonomskim razvojem regije, raste i potreba za energijom kako u domaćinstvima tako i u industriji.
  • Od ostalih zaključaka izdvajamo da postoje prepreke za projekte energetske efikasnosti, da je neophodna prilagodba cijena energije, kao i razvoj energetske infrastrukture u cijeloj regiji.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.