Budućnost solarne energije

Najveći sajam solarne industrije Intersolar, koji je održan u Minhenu između 8. i 10. juna 2011. godine, i ove je godine opravdao svoju reputaciju sajma koji određuje trendove u solarnoj industriji.

U tome veliku ulogu ima dodjela nagrada Intersolar Award najinovativnijim kompanijama u tri kategorije:
fotovoltažni sistemi, solarno-termalna energija i procesi proizvodnje fotovoltažnih sistema. Navedene kategorije obuhvataju tri najvažnija segmenta solarne industrije i na taj način se promovišu inovativna rješenja u svakoj od njih.

Kompanije su mogle prijaviti svoje inovacije između 15. februara i 1. aprila 2011. godine, što je učinilo 129 kompanija iz 15 zemalja svijeta. Rješenja koja su ušla u uži krug nominiranih za nagradu su predstavljala potpuno nove inovacije u oblasti ili
inovacije koje će značajno poboljšati efikasnost i efektivnost postojećih sistema.

Inovacije koje su dobile nagrade u kategoriji fotovoltažnih sistema pokazuju da industrija intenzivno radi na povećanju efikasnosti solarnih panela, ali i da se značajno računa na upotrebu solarne energije u transportne svrhe. Dobitnici ove kategorije su: Autarcon GmbH sa jedinstvenim sistemom upotrebe solarne energije u vodosnadbjevanju udaljenih lokacija; BELECTRIC Drive GmbH za sistem koji maksimizira korištenje solarne energije za napajanje električnih automobila i Aluminium Féron GmbH & Co. KG za razvoj efikasnijih fotovoltažnih filmova koji su krucijalni za proizvodnju električne energije.

Pobjednici u ostalim kategorijama su također predstavili rješenja koja će postati industrijski standard u slijedećem periodu, zbog čega će solarna energija imati sve veći značaj. Pobjednici u kategoriji solarno-termalne energije su: Absolicon Solar
Concentrator AB, Dr. Vetter Gesellschaft für Medizinische Datentechnik, Bio- und Umwelttechnik mbH, Savo-Solar Oy i Hydro Aluminium Precision Tubing. Dok pobjednici kategorije procesi proizvodnje fotovoltažnih sistema su: Decker Anlagenbau GmbH, Manz Automation AG i NanoFocus.

O Intersolar-u: Intersolar predstavlja seriju sajmova koji se održavaju na tri kontinenta: Sjeverna  Amerika (San Francisco, SAD), Azija (Mumbai, Indija i Peking, Kina) i Evropa. Intersolar Evropa održava godišnje u Minhenu, Njemačka, i predstavlja najveći sajam za sve oblike iskorištavanja solarne energije sa naglaskom na fotovoltažne sisteme.
Više informacija potražiti na www.intersolar.de ili na www.energis.ba.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.