Cijena energenata značajno djeluje na budžete domaćinstava

Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis je krajem decembra 2011. godini putem portala Energis.ba pokrenuo anketu o sagledavanju situacije na polju energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini.

Na deset anketnih pitanja odgovorilo je 173 posjetioca portala. Analizom prikupljenih odgovora izveden je generalni zaključak da su prošlogodišnja poskupljenja energenata (električne energije, plina i dr) značajno djelovala na kućne budžete. Na pitanje u “žda li i u kojoj mjeri osjetite poskupljenja energenata” 97% anketiranih je odgovorilo sa da, i to 54% da osjeti u velikoj mjeri, 31% da osjeti ali ne značajno i 12% da osjeti ali u maloj mjeri.

Drugi osnovni zaključak je da su anketirani u velikoj mjeri upoznati sa osnovnim mjerama energetske efikasnosti i da ih svakodnevno primjenjuju u svojim domaćinstvima. Tako 67% anketiranih tačno zna koliko utroše energije u svom domaćinstvu a 98% anketiranih poduzima mjere za smanjenje troškova, od čega 83% poduzima dvije ili više mjera za smanjenje trškova energije.

Dvije osnovne prepreke za dodatne uštede energije anketirani vide u paušalnom plaćanju grijanja (38,8%) i u objektivnim uslovima (radno vrijeme boravak u kući, itd) 40,7%. Ovakvi odgovori dovode do zaključka da je jedan od osnovnih vidova štednje u praćenju dnevnih tarifa električne energije, što samo po sebi i nije mjera energetske efikasnosti jer ne dovodi do smanjenja potrošnje, nego samo do manjeg računa električne energije.
Ovo je potvrđeno i pitanjem o mjerama štednje koje se poduzimaju praćenje dnevnih tarifa električne energije je označeno kao najčešći odgovor (54%), dok je kupovina štednih uređaja drugi najčešći izbor anketiranih sa 53%.

Najveće iznenađenje ankete su bili odgovori na pitanje o rangiranju aktivnosti za povećanje implementacije mjera energetske efikasnosti. Iako se moglo očekivati da će odgovori biti usmjereni na podršku države i cijene energenata, anketirani su označili finansijske instrumente za finansiranje energetske efikasnosti kao najznačajniju aktivnost za energetsku efikasnosti u BiH. Ovo pokazuje da anketirani nisu informisani o kreditnim proizvodima za energetsku efikasnosti koje nude banke u BiH ili, što je vjerovatnije, smatraju da postojeći kreditni proizvodi nisu adekvatni za potrošače.

Uzorak od 200 anketiranih osoba je dovoljan da se aproksimiraju opšti zaključci, međutim mora se uzeti u obzir i ograničenje da su posjetioci Energis.ba i osobe sa e-mail liste Energis-a već upoznate sa svim aspektima energetske efikasnosti. To je i glavni razlog zašto se samo neka pitanja mogu uzeti kao zaključak za opštu populaciju, dok se druga, stručnija pitanja, odnose samo na osobe koje su već upoznate sa energetskom efikasnosti. Energis će jednom godišnje praviti ovo istraživanje radi praćenja razvoja svijesti i znanja o energetskoj efikasnosti u BiH sa namjerom da se anketa proširi na što širi profil anketiranih osoba. 

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.