EKOLOŠKA GRADNJA: ZDRAVIJI I EKONOMIČNIJI ŽIVOTNI PROSTOR

Drugim riječima, podrazumijeva upotrebu materijala i procesa koji su energijski efikasni i odgovorni prema okolišu tokom cijelog životnog vijeka samog objekta, pa se zbog toga još naziva i zelenom gradnjom. Unatoč koristima i sve većoj zastupljenosti u svijetu, na našim prostorima je potencijal ove vrste gradnje još uvijek nedovoljno iskorišten. Stoga vam donosimo nekoliko benefita ovog tipa gradnje.

Niži troškovi održavanja

Objekti građeni po principima ekološke gradnje sadrže jedinstvene karakteristike, koje osiguravaju efikasno korištenje resursa poput vode i energije. To se, primjerice, može ogledati kroz strateško korištenje dnevnog svjetla, jer se na taj način smanjuje količina energije koja se koristi za rasvjetu. Ovakvim korištenjem resursa, korisnici mogu značajno uštedjeti na računima za energiju.

Poboljšava kvalitetu unutrašnjeg okruženja

Pod kvalitetom unutrašnjeg okruženja podrazumijeva se utjecaj uslova u objektu, poput osvjetljenja, kvaliteta zraka ili termičkih uslova, na korisnike istog objekta. Slični efekti postižu se i implementacijom mjera energijske efikasnosti, kao što su smanjenje upotrebe materijala koji mogu emitovati elemente opasne po zdravlje. U konačnici, objekti sa dobrom kvalitetom zatvorenog okruženja poboljšavaju komfor za korisnike zgrade, pritom štiteći njihovo zdravlje, smanjujući stres i poboljšavajući sveukupni kvalitet života.

Smanjenje potrošnje vode

Efikasno korištenje vode podrazumijeva korištenje ovog resursa na način koji doprinosi štednji vode i tako osigurava opskrbu čistom vodom i budućim generacijama. Ekološka gradnja omogućava upotrebu alternativnih izvora vode, poput kišnice, postavljanjem efikasnih vodovodnih instalacija i smanjenjem opterećenja zajedničkih vodnih resursa kroz instalaciju sistema koji pročišćava vodu i omogućava njeno recikliranje. Na ovaj način se može značajno smanjiti otpad vode.

Ekološki benefiti

Jedan od najvažnijih benefita koju ekološka gradnja nudi jesu upravo oni za našu klimu i prirodno okruženje. Zelene zgrade ne samo da mogu smanjiti ili eliminirati negativne utjecaje na okoliš, kroz ranije spomenuto korištenje manje vode, energije ili prirodnih resursa, već istovremeno, u mnogim slučajevima, mogu imati i pozitivan utjecaj na okoliš, stvaranjem vlastite energije ili povećanjem biodiverziteta.Ekološka gradnja zasigurno ima brojne benefite, ali je važno napomenuti da se ovaj koncept ne zasniva na svega 2-3 principa, već da njegova srž otvara širok spektar opcija i mogućnosti. Svi oni, zasigurno vode istom cilju – stvaranju sigurnog i zdravog doma za čovjeka.

Preuzeto: beep.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.