Električni automobili i gradovi budućnosti

Sa 180.000 električnih vozila na putevima Velike Britanije u 2018. i 1 milion procenjenih do 2020. godine, studije slučaja zamišljaju budućnost u kojoj se koriste zelena alternativna goriva umesto fosilnih, za transport i građevinske objekte u gradovima, gde se ne emituju štetni gasovi. U nastavku će u kratkim crtama biti prikazano šta sadrži svaki od ovih scenarija, koji uključuju auto-put, parkiralište unutar grada, grad bez industrije i širi urbani pejzaž.

Scenario auto-puta

Barr Gazetas: Benzinsku stanicu „Forton Services“ smo iznova projektovali i izmenili je tako da se na intervencijama već danas može početi raditi. Uklanjanje uređaja za istakanje goriva sa benzinske pumpe dovodi objekat koji se tu nalazi u prvi plan, poboljšavajući ponudu u maloprodaji i obezbeđujući mjesto na parkiralištu gdje se mogu puniti vozila.

Elektricni automobili i gradovi buducnosti 2412 2

Električni automobili i gradovi budućnosti (foto: Barr Gazetas)

Scenario parkirališta

Barr Gazetas: U vrijeme kada se očekuje da će se 50% goriva za pogon automobila obezbeđivati priključivanjem na električnu kućnu mrežu, „Welbeck Street“ parkiralište je zamišljeno kao „silos“ za punjenje u samom gradu, gdje građani koji nemaju mogućnost pristupa gorivu mogu da napune svoje automobile.

Elektricni automobili i gradovi buducnosti 2412 4

Električni automobili i gradovi budućnosti (foto: Barr Gazetas)

Scenario „bez industrije“

Barr Gazetas: „Stanley dock“ u Liverpoolu zamišljen je kao mjesto u kojem su automobili zabranjeni u centru. Ovo dovodi do poboljšanja kvaliteta vazduha i života pješaka, a takođe revitalizuje trenutno nedovoljno iskorištene industrijske lokacije u gradu.

Elektricni automobili i gradovi buducnosti 2412 3

Električni automobili i gradovi budućnosti (foto: Barr Gazetas)

Gradski scenario

Barr Gazetas: Konačno, sa porastom transporta na električni pogon, glavni gradski centri će postati ugodnija mjesta za život jer se poboljšava kvalitet vazduha. Ovdje se zamišlja London sa bespilotnim transportom i električnim vozilima koja se napajaju energijom iz objekata koji pripadaju novoj gradskoj infrastrukturi.

Elektricni automobili i gradovi buducnosti 2412 1

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.