Finansijske institucije moraju preuzeti značajniju ulogu

Njemačko ministarstvo obrazovanja i istraživanja u saradnji sa Finansijskom inicijativom Okolinskog programa Ujedinjenih nacija (UNEP FI) i Institutom održivog poslovanja (SBI) provelo je istraživanje da li i u kojoj mjeri finansijske institucije uzimaju u obzir klimatske promjene prilikom procjene rizika svojih ulaganja.

Istraživanjem je obuhvaćeno 60 finansijskih institucija sa svih kontinenata i osnovni zaključak je da finansijske institucije pokušavaju uključiti i klimatske promjene prilikom procjene rizika investicije, ali da ne posjeduju dovoljno znanja i osnovih pokazatelja na čemu bi se bazirale te procjene.

Zbog ovog podatka studija predlaže da finansijske institucije preuzmu vodeću ulogu u promoviranju istraživanja klimatskih promjena, redukcije emisija stakleničkih plinova i efikasne upotrebe energije, prvenstveno jer finansijske institucije imaju sposobnost da svojim klijentima nametnu implementaciju mjera koje će smanjiti negativno djelovanje na okoliš. Dodatna pogodnost je da finansijske institucije posluju sa klijentima iz svih industrija i pokrivaju jako široko geografsko područije, tako da insistiranje na smanjenju negativnog okolinskog djelovanja od strane finansijskih institucija može imati instantno i globalno djelovanje.

Finansijske institucije, koje su učestvovale u istraživanju, su iskazale interes za unapređenje analize kreditnog rizika uzimajući u obzir i klimatske promjene. Jedna bankarska grupacija, koja je prisutna i u Bosni i Hercegovini, posebno je potencirala neophodnost usvajanja “žklimatskog pravilnika” prema kojem bi se sve finansijske institucije ponašale prilikom procjene rizika klimatskih promjena.

To znači, da će klijenti te grupacije morati prilagoditi svoje poslovanje prema uputama pravilnika, što uključuje i bosanskohercegovačke klijente. Procjenjuje se da će na idućem sastanku Finansijskog foruma klimatskih promjena (Climate Change Finance Forum) jedna od glavnih tema biti i razvijanje klimatskog pravilnika. Eventualni zaključci Foruma bit će
prezentovani u sklopu Sedmice održive energije, koja će se održati u mjesecu aprilu u Sarajevu.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.