Međuetnički dijalog i saradnja kao ključ održivog razvoja

Međuetnički dijalog i saradnja su ključni za održavanje zdravih odnosa u zajednici, socijalnog povjerenja i tolerancija. Promocija takvih dijalog i saradnja zahtijevaju ohrabrenje i angažman državnih institucija, kao i učešće širokog spektra predstavnika građana, naime civilno društvo, uključujući i vjerske, ženske i omladinske lidere, kao i medije i predstavnike privatnog sektora.

Inkluzija i puno angažovanje ovih aktera i ostvarivanje međuetničkih dijaloga i saradnje mogu:

  • riješiti neposredne probleme između etničkih grupa na lokalnom i nacionalnom nivou;
  • izgraditi dugoročno povjerenje i konsenzus među grupama uz jačanje demokratskog upravljanja; i
  • povećati sposobnost društva da preoblikuje strukturne nejednakosti i omogući bolje razumijevanje i promovisanje međuetničkog, međureligijskog i interkulturalnog razumijevanja, čime se smanjuje mogućnost sukoba.

Diskusije su se odrazile u ovom izvještaju potvrdite da postoji jaka infrastruktura mjesto za podršku međuetničkom dijalogu i saradnju u zemlji. Ovo infrastruktura uključuje institucije i organizacije na centralnom nivou koje dele mandat za poboljšanje među-zajednice dijalog i saradnja – naime, Sekretarijat za implementaciju Ohridskog okvirnog sporazuma Ministarstvo lokalne samouprave Agencija za ostvarivanje manjinskih prava, i Parlamentarna među-zajednica Odbor za odnose. Takođe uključuje i lokalne vlada, građanska, poslovna i religiozna lidera i medija. Zajedno, druge grupe pomažu u donošenju odluka o relevantnim međuetnička pitanja i stoga su: a kritični dio cjelokupne infrastrukture.

Dok je ova jaka infrastruktura na snazi, zainteresovane strane su identifikovale određene nedostatke trenutno ometaju punu realizaciju međuetnički dijalog i saradnja u zemlja. Predstavnici nacionalnih i lokalne organizacije se slažu da kapaciteta organizacija i institucija promovirati međuetnički dijalog poboljšana; to uključuje poboljšanje vještina i kompetencije pojedinaca unutar njih te organizacije i institucije.

Zainteresovane strane su takođe potvrdile te nekoliko izazova – na operativnim, ljudskim resursima i finansijski nivoi – ograničiti puni potencijal lokalnih organizacija da promovišu međuetnički dijalog i saradnja. U međuvremenu, drugi mehanizmi i resursi na nivou zajednice nisu potpuno razvijen ili operativan, uključujući, instrumenti koji, na primjer, osiguravaju zastupanje, promociju i zaštitu nevećinske zajednice u Kičevu, Kumanovu i Strugi

Kako bi riješili ove praznine, dionici su identificirali sveobuhvatan skup preporuke usmjerene na:

  • razjašnjavanje, primenu, izmenu ili ratifikaciju relevantnih zakona;
  • korištenje postojećih mehanizama; • pokretanje procesa reforme politike;
  • poboljšanje odnosa među organizacijama; • povećanje kapaciteta organizacija;
  • i širenje uloge politike, medija i civilnog društva u jačanju međuetnički dijalog i saradnja

 http://www.sdgfund.org/national-and-local-capacities-strengthening-inter-ethnic-dialogue-and-collaboration-macedonia

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.