Najava novog projekta: „Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo“

 

 

Osnovni cilj projekta je da se kroz obuku i edukaciju mladih studenata sa Univerziteta u Sarajevu razvije zelena omladinska poduzetnička kultura i pruži podrška samozapošljavanju i smanjenju nezaposlenosti mladih u BiH.

Glavne aktivnosti projekta su:

1.Formiranje edukativnog i promotivnog materijala u formi Priručnika o održivom i ekološki prihvatljivom poduzetništvu i atraktivnih brošura/flajera koje će pružiti informacije i ostaviti pisani trag mladim studentima kao potpora prilikom osnivanja sopstvenog biznisa. Svi izrađeni edukativni i promotivni materijali će biti distribuirani učesnicima i online na stranici udruženja i na socijalnim mrežama udruženja.

2. Održavanje seminara i radionica.

Seminari:
I. Modul I: Osnove preduzetništva- kako do dobre poslovne ideje i sredstava za pokretanje biznisa?
II. Modul I: Istraživanje tržišta- Pronađi svoje mjesto na tržištu!
III. Modul III: Zelena ekonomija i pravac kretanja SME u svijetu
IV. Modul IV: Održivo poslovanje-Šta znači biti zelen i održiv?

Radionice:
I. Test sklonosti prema preduzetništvu
II. Formiranje vlastitog biznis plana
III. Prezentacija, analiza i diskusija biznis planova učesnika

3. Promotivna kampanja –Zeleno i održivo poduzetništvo

Kampanja podizanja svijesti i jačanja ekološke kulture će se primarno provoditi kroz objavu inovativnog informativnog i edukativnog sadržaja (članaka, fotografija, kvizova i video snimaka) i interakciju sa javnošću- građanima putem socijalnih mreža (Facebook, Twitter), portala www.energis.ba, sekundarno kroz distribuciju brošura i flajera učesnicima konferencija i tercijarno kroz saopštenje za medije o projektnim aktivnostima, s ciljem obuhvatanja preko 10000 građana širom FBiH. Kroz kampanju Energis namjerava širu javnost Kantona Sarajevo, a i FBiH –a informisati o konceptima zelenog i održivog poduzetništva i njihovoj ulozi u zaštiti okoliša i smanjenju GHG emisije.

Projekat će trajati 6 mjeseci i obuhvatiti će 50 studenata starosne dobi od 18 do 25 godina, kao i preko 10000 građana kojima će se podići svijest o važnosti održivosti i ekološke prihvatljivosti poslovanja malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini.

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoja i poduzetništvo (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.