Općina Prozor-Rama dobiva postrojenje za reciklažu otpada

Vrijednost projekta je 2.231.602 maraka bez PDV-a, a on bi trebao biti završen do maja iduće godine, čime će se otvoriti desetak radnih mjesta.

U ime Općine Prozor-Rama Ugovor je potpisao direktor JKP “Vodograd” Prozor-Rama Branko Burić, a u ime izvođača direktor kompanije TEHNIX d.o.o. Đuro Horvat.

Industrijskom reciklažom mješovitog komunalnog otpada dobiva se 8 vrsta sirovina (plastika, karton, papir, PET, MET, tekstil, staklo, metal) proizvodi se eko kompost i RDF gorivo.

Sve sirovine su potpuno čiste, baliraju se i plasiraju na globalno tržište za proizvodnju novih proizvoda u industriji.

Prosječna energetska vrijednost suhog RDF goriva u balama je 4 MW po toni, objavila je općina Prozor-Rama.

Preuzeto sa:Energetika.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.