Rekordna godina za investicije u obnovljive izvore energije

Prema Bloombergovom istraživanju 2010. godina je rekordna godina po ulaganjima u obnovljive izvore energije.

Ta ulaganja prelaze 243 milijarde dolara  i najveći dio se odnosi na kineska ulaganja u obnovljive energije i evropske off-shore vjetroelektrane, te na značajno povećanje malih solarnih elektrana širom Evropske unije. U poređenju sa prethodnom 2009. godinom, investicije u obnovljive izvore energije su narasle za 30%, dok u poređenju sa 2004. godinom investicije su narasle za pet puta.

Unatoč velikim kapacitetima obnovljivih izvora energije (OIE), u Bosni i Hercegovini investiranje u OIE  ne prati globalne trendove. Nakon perioda pojačanog interesa i investicija u male hidroelektrane, sa ekonomskom krizom dalji razvoj tih infrastrukturnih projekata je stao.

Prema navodima Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK) izdato je 22 dozvole za rad i 10 prethodnih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana. Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske odobrila je 7 dozvola za proizvodnju električne energije iz malih hidroelektrana. Bitno je napomenuti da je ovo predstavlja ukupni broj odobrenih licenci od osnivanja entitetskih regulatornih komisija. Ono što je indikativno je da investitori gotovo nisu tražili dozvole za proizvodnju električne energije iz drugih obnovljivih izvora energije. Izuzetak čini prethodna dozvola za izgradnju izdata od strane FERK-a za malu vjetroelektranu “Moštre 1” u Visokom. Prema propisima FERK-a, svako postrojenje koje proizvodi električnu energiju, uključujući postrojenja koja proizvode energiju za vlastite potrebe, mora dobiti dozvolu od Regulatorne komisije, tako da, prema evidenciji FERK-a, nije postojao interes za izgradnju solarnih ili elektrana koje koriste biomasu.

Ovakvo stanje je direktna posljedica loše zakonske regulative u ovoj oblasti. Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije usvojena polovinom prošle godine u Federalnom parlamentu (Službene novine Federacije BiH br. 36/10) reguliše tzv. feed-in tarife za obnovljive izvore energije, čime se povećava isplativost investicija u obnovljive izvore. Međutim, ova uredba se ne implementira u praksi, što koči dalji razvoj ovog sektora.

Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti, u saradnji sa partnerima, će na predstojećoj
Sedmici održive energije EU, koja će se održati u Sarajevu 11. i 12. aprila, predstaviti neke od tehnologija koje koriste obnovljive izvore i na taj način ponovo prezentovati potencijale Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, s obzirom da do uspostave vlasti nije realno očekivati implementaciju navedene Uredbe.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.