Severna Makedonija, Crna Gora i BiH menjaju regulatorni okvir za OIE i raspisuju tendere za nove elektrane

Šta se to dešava u ovim članicama Energetske zajednice (EnZ) moglo se čuti na sedmom sastanku Koordinacione grupe za obnovljivu energiju EnZ u Beču, gde su predstavnici vlasti ovih zemalja prezentovali trenutnu situaciju u sektoru OIE.

Koordinaciona grupa je, takođe, usvojila ambiciozni program rada za period 2019-2020: finaliziranje implementacije Direktive o OIE, promovisanje učešća građana u razvoju projekata OIE i uvođenje tržišnih šema za podršku OIE.

Konstatovano je i da je većina članica EnZ na Zapadnom Balkanu “ispod predviđenih prolaznih vremena” za dostizanje planiranog udela OIE do 2020. godine.

SEVERNA MAKEDONIJA – Aukcije za solarne elektrane do maja

Javni poziv za izgradnju solarnih elektrana na državnom zemljištu uz fid-in premije biće objavljen do maja 2019. Istovremeno premije će biti dodeljene na aukcijama i za investicije na privatnom zemljištu.

Pravilnik o obnovljivim izvorima energije, koji je u završnoj fazi usvajanja, omogućiće pojavu prozjumera. Stvoriće se uslovi da mikro i mala preduzeća, kao i domaćinstava instaliraju solarne panele na krovu kako bi proizvodili električnu energiju, koju će koristiti za sopstvenu potrošnju, a višak isporučivati sistemu.

A, budžetom Ministarstva ekonomije za 2019. godinu predviđeno je i 50 miliona denara (812.738 evra) za subvencionisanje kupovine i instalacije solarnih sistema, PVC prozora i peleta za domaćinstva.

CRNA GORA – Tenderi za vetroparkove i solarne elektrane do kraja juna

Vetropark Krnovo je prva elektrana koja koristi energiju vetra u Crnoj Gori

Tenderi za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju dve elektrane koje koriste OIEplanirani su do kraja drugog kvartala ove godine – za vetropark snage 60-65 MW na teritoriji opština Budva i Bar, kao i za solarnu elektranu snage 50 MW na teritoriji opštine Podgorica (lokalitet Velje Brdo).

Uvođenje tržišne šeme za podršku OIEplanirano je kroz izmene Zakona o energetici, koje bi trebalo da budu usvojene tokom ove godine.

U ovoj godini biće završena i revizija Idejnog projekta sa studijom opravdanosti i studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za hidroelektranu (HE) Komarnica snage 155 MW.

BiH – Javna rasprava o tržišnom modelu podrške za OIE počinje u aprilu

Javna rasprava o predlogu Radne grupe za razvoj tržišnih šema podrške za OIE planirana je za april 2019. godine.

Za velike elektrane Radna grupa je predložila sledeće:

  • Zamena fid-in tarifa premijama
  • Aukcije (za postrojenja na biomasu i biogas, nivo podrške treba i dalje da bude administrativno određen).
Mesihovina, prva vetroelektrana u BiH puštena u rad
Prvi vetropark u BiH – Mesihovina

A, za male instalacije:

  • Fid-in tarife
  • Neto merenje
  • Energetske zadruge.

U martu 2019. godine, Vlada Republike Srpske usvojila je i poslala Narodnoj skupštini novi zakon o OIE. Novi propis predviđa da vetrparkovi ne dobijaju subvencije.

A, Federalno Ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju najavilo je da će Zakon o OIE biti promenjen u IV kvartalu ove godine.

Inače, u oktobru 2018. godine, Republika Srpska (RS) je usvojila revidirani Akcioni plan za obnovljivu energiju (REAP) u kojem se povećava kvota za solarnu energiju sa 8 MW na 12,2 MW, dok se kvota za biomasu smanjuje sa 14,83 MW na 12,96 MW.

Federacija BiH je, takođe, usvojila revidirani REAP u novembru 2018. Kvota za solarne elektrane povećana je sa 11 MW na 23 MW, dok je nova kvota, od 1,2 MW uvedena za biogas.

SRBIJA – Investitori zainteresovani za gradnju vetroparkova snage 1.200 MW

Studija Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) o uvođenju aukcija za veće projekte solarnih elektrana i vetrparkove biće završena do aprila 2019. godine.

Nova šema podrške neće biti u potpunosti u skladu sa Smernicama o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine i energetiku (EEAG), a za male projekte vlada namerada da zadrži fid-in tarife.

U ovom trenutku, prema podacima srpskog operatora prenosnog sistema Elektromreža Srbije (EMS), investitori su podneli zahteve za dobijanje uslova za priključenje novih vetroparkova snage veće od 1.200 MW.

Ministarstvo rudarstva i energetike priprema nekoliko studija koje bi trebalo da obezbede realnu sliku tehničkog potencijala za korišćenje OIE:

  • Katastar malih hidroelektrana (MHE) (do 10 MV)
  • Analiza potencijala šumske biomase za potrebe proizvodnje energije
  • Analiza tehničkih mogućnosti elektroenergetskog sistema da prihvati električnu energiju iz vetroelektrana i solarnih elektrana
  • Analiza upotrebe malih solarnih sistema na krovovima sa uvođenjem net merenja.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.