Slovenija treća na listi zemalja koje recikliraju najviše otpada iz domaćinstva

Izvor: Balkan Green Energy News

Južna Koreja je superiorna, kada je riječ o recikliranju ove vrste otpada, jer reciklira oko 59%. Poslije nje dolazi Nemačka, koja je reciklirala polovinu kućnog otpada (50%), a zatim idu Slovenija (43%), Luksemburg (38%) i Irska (32%), navodi se u analizi koju je pripremila kompanija za ambalažu RAJA, na osnovu posljednjih dostupnih podataka OECD-a za 22 zemlje.

Analiza otkriva kakve su navike vodećih zemalja svijeta u vezi sa otpadom, koji nastaje u domaćinstvima, uključujući i podatke o tome koliko one ukupno otpada stvaraju, a koliko recikliraju. Takođe, studija nudi i savjete kako smanjiti kućni otpad i kako ga reciklirati.

Top 10 zemalja po reciklazi kucnog otpada

Domaćinstva u svijetu proizvedu 60 tona otpada svake sekunde, što svake svake godine dostigne dvije milijarde tona. Procjenjuje se da će do 2050. godine količine biti veće za 70%, što znači 3,4 milijarde tona.

Najviše otpada naprave domaćinstva u Nemačkoj

Najviše otpada domaćinstva naprave u Njemačkoj – oko 37,7 miliona tona, dok ukupne količine komunalnog otpada iznose 51 milion tona.

Turska reciklira samo 11% kućnog otpada

Iako su Njemačka, Japan, Turska, Francuska i Velika Britanija u prvih pet zemalja po količini kućnog otpada, samo je Njemačka među zemljama koje su najbolje u recikliranju.

Top 10 zemalja sa najvise kucnog otpada

Savjeti kako smanjiti kućni otpad, i kako ga reciklirati.Turska je najmanje “zelena” od svih jer proizvede 28,1 milion tona kućnog otpada, a reciklirala samo 3,1 milion ili 11%.

  1. Izbegavajte plastiku kada god je to moguće.
  2. Obnovite pravila za recikliranje.
  3. Obezbijedite prostor za recikliranje.

Ova objava je dio projekta “Platforma za nisko – karbonski urbani razvoj FBiH” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.