Solarna elektrana Karavasta u Albaniji praviće najjeftiniju struju na Balkanu

Solarna elektrana Karavasta u Albaniji imaće petnaestogodišnji ugovor o fiksnoj cijeni s državom za polovinu proizvodnje iz pogona snage 140 megavata, a životni vijek je 30 godina.

Premijer Edi Rama i ministarka infrastrukture i energetike Belinda Balluku najavili su da je francuska kompanija Voltalia pobijedila na aukciji za podršku proizvodnji energije iz obnovljivih izvora s ponudom od 24,89 eura po megavat-satu. Solarna elektrana Karavasta imaće 140 megavata i nalazi se na jadranskoj obali u Albaniji jugozapadno od prijestolnice Tirane.

Izvor: Balkan Green Energy News

U poređenju s najnižom postignutom cijenom, plafon je bio postavljen na 55 eura po megavat-satu. Europska banka za obnovu i razvoj, EBRD, bila je zadužena za tehničku podršku. Voltalia je izabrana da izgradi postrojenje i njime upravlja, a po fiksnoj cijeni će moći da proda polovinu proizvedene struje. Ostatak će plasirati na tržištu.

Pola struje proizvedene u Karavasti u prvih 15 godina biće prodavano na tržištu

Vlada je “imala hrabrosti” da isplanira i sprovede postupak, a nagrada je najniža cijena struje na Balkanu, navodi Harry Boyd-Carpenter, koji je u EBRD-u odgovoran za sektor energetike u Europi, na Bliskom istoku i u Aziji. “To pokazuje moć tržištâ. Ukoliko pokrenete dobro strukturisan tender, privatni sektor može da dobavi javna dobra na fantastično konkurentan i kreativan način”, izjavio je.

Solarna elektrana Karavasta bi sada bila najveća u Jugoistočnoj Evropi, ali Grčka i Rumunija planiraju da grade ogromne fotonaponske sisteme u svojim kopovima za ugalj dok budu napuštale to štetno fosilno gorivo. Turska i Crna Gora takođe imaju ambicioznije planove.

Europska banka za obnovu i razvoj pružila je tehničku podršku

Albanija radi na diverzifikaciji svog energetskog miksa, u kojem dominiraju hidrocentrale. Ta zemlja je osjetljiva na promjene u hidrološkoj situaciji, pa suše mogu da uslove uvoz struje. Jugoistočna Evropa uglavnom ima solidan potencijal za iskorišćavanje energije Sunca.

Voltalijin portfelj uključuje vjetroturbine, hidroelektrane, biomasu i sisteme za skladištenje električne energije. Firma osnovana 2005. ranije je objavila da namjerava da instalirani kapacitet ove godine podigne preko jednog gigavata, a da još 1,6 gigavata završi ili makar počne da gradi zaključno sa 2023. godinom.

India Power je prije godinu i po dana pobijedio na prvoj aukciji u Albaniji za energiju iz obnovljivih izvora velikog kapaciteta, zatraživši 59,9 eura po megavat-satu

Solarna elektrana Karavasta nalaziće se pored istoimene i najveće lagune u Albaniji i jedne od najvećih na Mediteranu, te nacionalnog parka Divjaka-Karavasta. Ucrtana je na 122 hektara u Remasu u opštini Divjaka i još 76 hektara u Libofšu u susjednoj opštini Fjer.

Pobjednik na drugoj aukciji za fotonaponske sisteme velike snage dobija privilegovanu cijenu na 15 godina, a sporazum važi ukupno 30 godina. Prvo takvo nadmetanje održano je prije godinu i po dana, a posao je dobio India Powerov konzorcijum po 59,9 eura po megavat-satu za polovinu od planiranih 100 megavata. Voltalia je učestvovala na toj aukciji. Projekat u Akerniju je u zastoju.

Premijer Rama je naglasio da je postignuta cijena daleko ispod očekivanja i izrazio nadu da će izgradnja početi na jesen. Otkrio je da Albanija planira da oživi projekat hidroelektrane Skavica i da će je izgraditi državnim novcem. Lokacija je na Crnom Drimu, a kapacitet je procijenjen na 200 megavata.

Kopač: Aukcije donose niže cijene za potrošače

“Pozdravljamo što je aukcija za podršku proizvodnji energije iz obnovljivih izvora u Albaniji bila uspješna, a pogotovo postignutu cijenu”, izjavio je direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač. “Aukcije za energiju iz obnovljivih izvora omogućavaju konkurentan postupak izbora za davanje podrške, što dovodi do nižih cijena za energiju iz obnovljivih izvora. To je jasan dobitak za potrošače energije i utvrđuje važan pravac za region”, dodao je.

Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.