ŠTA JE TO ENERGETSKI CERTIFIKAT?

Energetski certifikat je dokument koji odražava energijska svojstva zgrade i izračunatu potrošnju energije, uključujući sve dobitke i gubitke u režimu korištenja objekta, u određenim klimatskim uslovima. Drugim riječima, to je dokument kojim se na pregledan način predstavljaju energetska svojstva zgrade, poput grijanja, stolarije, kvalitete zidova i klime. Ovaj dokument ima propisani specifičan sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Svrha ovog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima objekta o energijskim karakteristikama zgrade, odnosno njenoj potrošnji energije, kao i eventualnim prijedlozima za njeno poboljšanje. Skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja ovog certifikata naziva se energetskim certificiranjem.

Energetsko certificiranje u BiH je pravno regulisano, a na osnovu Pravilnika o energetskom certificiranju objekata, svi novi objekti definisani ovim Pravilnikom, kao i postojeći objekti koji se prodaju ili iznajmljuju, dužni su posjedovati energetski certifikat. Energetske certifikate izdati mogu samo lica ovlaštena od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ovisno o potrošnji energije same zgrade, one se smještaju u jedan od 8 tzv. energijskih razreda, koji se označavaju sa A+, A, B, C, D, E, F, G, gdje A+ predstavlja energijski najefikasniji, a G energijski najmanje efikasan razred.

Preuzeto: beep.ba

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.