Svjetska banka implementaciju Projekta BEEP još jednom proglasila uspješnom

U okviru obilaska je tako upriličena i posjeta Gimnaziji „Muhsin Rizvić“ u Kaknju, jednoj od 15 obrazovnih institucija sa područja Federacije BiH, na kojima je izvođenje radova počelo 2018. godine.

 

Na objektu ove srednje škole je, u proteklom periodu, urađena termoizolacija stropa, zamjena vanjskih otvora, djelimična termoizolacija fasade, te izrada završnog fasadnog sloja.

 

Ovom prilikom su detaljno analizirane do sada implementirane mjere, a delegacija Svjetske banke izrazila je svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima, te diskutovala o planovima za naredni period.

 

Pored Gimnazije „Muhsin Rizvić“, u okviru Projekta energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu (BEEP), do sada je obnovljeno ukupno 37 objekata, od čega su 24 obrazovne i 8 zdravstvenih institucija, te 5 drugih javnih objekata. U implementaciju energijski efikasnih mjera, ukupno je investirano više od 18 miliona KM, dok se uštede procjenjuju na preko 2 miliona KM godišnje, a emisija CO2 je smanjena za skoro 5 hiljada tona godišnje.

 

Pored ušteda, ostvaruju se i značajne društvene koristi poput toplijih prostorija, boljeg osvjetljenja te kvalitetnijeg zraka. Time se doprinosi smanjenju zdravstvenih problema i poboljšanju uvjeta za korisnike.

 

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.