Znate li da možete uštediti?

Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti Energis u sklopu redovnih aktivnosti na portalu Energis.ba proveo je anketu među posjetiocima portala.

U prvih osam dana na anketno pitanje “Da li prilikom kupovine novog uređaja obraćate pažnju na potrošnju energije istog?”
odgovorila su stotinu dvadeset tri posjetioca portala i to 

  58 (ili 47%) sa DA;

  38 (ili 31%) sa NE i

  27 (ili 22%) sa Nisam siguran/na.

Portal Energis.ba je namjenjen pojedincima i organizacijama koje su zainteresovane za energetsku efikasnost i djelomično
upoznate sa osnovnim mjerama energetske efikasnosti. Imajući to u vidu, 47% predstavlja izuzetno nizak procenat ljudi kojima je potrošnja energije jedan od bitnih faktora pri izboru novog uređaja. Ako je suditi na osnovu rezultata ove ankete, većina stanovništva ne razmišlja ili ne zna dovoljno o količini energije koju će trošiti njihov novi uređaj, iako to direktno djeluje na
utrošak električne energije i predstavlja jednu od osnovnih mjera energetske efikasnosti.

Prema najvažnijem energetskom standardu za kućanske uređaje Energy Star, energetski efikasni kućanski uređaji mogu uštediti između 30% i 60% energije, stoga je neophodno da potrošači,  distributeri i prodajni lanci obrate pažnu na ovakve uređaje prilikom kupovine ili prilikom promocije uređaja. Od velike je važnosti za budućnost svijeta, a tako i Bosne i Hercegovine, da se što prije počnu implementirati mjere energetske efikasnosti, pa tako i korištenje efikasnih kućanskih uređaja. Više o energetskim certifikatima kao i o provjeri Energy Star certifikata možete naći na portalu Energis.ba.

Komentariši

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.