Održana prva Platforma za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo

Bosna i Hercegovina (BiH), pod uticajem industrijalizacije, prošla je kroz dinamičan socio-ekonomski razvoj koji je očitovan kroz proces brze i nekontrolisane urbanizacije i nemogućnosti planskih investicija u stambene zgrade, komunalnu i javnu infrastrukturu. Usljed koncentracije radnih mjesta i migracije stanovništva došlo je do brzog rasta populacije urbanih područja kao što je Kanton Sarajevo.

Visok stepen naseljenosti, manjak strateškog pristupa razvoju, te manjak svijesti građana o njihovom utjecaju na okoliš rezultirali su trendom rasta stepena zagađenosti i etiketiranjem Sarajeva kao grada sa najzagađenijim zrakom u čitavoj Evropi. Ovakav trend čini uvođenje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja efikasnim instrumentom za smanjenje karbonskog otiska i ostalih negativnih okolišnih uticaja, uz poboljšanje uslova života, čineći grad sigurnijim, stabilnijim i održivijim mjestom za život.

Na Platformi za nisko-karbonski razvoj Kantona Sarajevo svoje ideje predstavilo je 15 stručnih predavača iz uglednih konsultantskih kompanija, internacionalih i nevladinih organizacija, te ministarstava na kantonalnom i federalnom nivou. Lista predavača, kao i agenda platforme je dostupna na linku. Kroz Platformu za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo, promovisana su tehnički i ekonomski izvodiva nisko-karbonska rješenja u ključnim urbanim sektorima i njihova šira upotreba od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora.

Kao finalni rezultat Platforme, u narednom periodu Udruženje „Energis“ u saradnji sa svim učesnicima, će na osnovu stručnih mišljenja i iznešenih potencijalnih rješenja od strane stručnjaka koji su učestvovali u ovom događaju, napraviti listu preporuka za nisko-karbonski urbani razvoj Kantona Sarajevo koju će dostaviti nadležnim institucijama u Kantonu, te promovisati putem socijalnih mreža kako bi podigli svijest građana i podstakli ih na aktivno zagovaranje ovih promjena.

Fotografije dostupne na: https://www.facebook.com/energisbih

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.