Besplatne savjetodavne usluge za učesnike Programa obuke o poduzetništvu i ostale zainteresirane mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis

Besplatne savjetodavne usluge za učesnike Programa obuke o poduzetništvu i ostale zainteresirane mlade osobe koje žele pokrenuti vlastiti biznis.

Svi učesnici Programa obuke o poduzetništvu i ostale zainteresirane mlade osobe imaju mogućnost da koriste besplatne savjetodavne usluge stručnjaka angažovanih od strane Energisa u naredna tri mjeseca s ciljem razvoja biznis plana za pokretanje vlastitog start-upa.

Stručnjaci će pružiti savjetodavne usluge u okviru sljedećih oblasti:
• Izrada biznis plana
• Istraživanje i segmentacija tržišta
• Identifikacija korisnika
• Razvoj proizvoda
• Izrada operativnog plana
• Izrada marketing plana
• Finansijska analiza i projekcija uspješnosti poslovanja

Pored navedenog, stručnjaci će pružiti podršku i pokušati uvezati zainteresovane buduće poduzetnike sa potencijalnim donorima i projektima koji im mogu omogućiti potrebna sredstva za pokretanje vlastitog start-upa.
Svi zainteresovani za date usluge mogu se javiti na info@energis.ba ili 033 550 431.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.