Dobra praksa upravljanja otpadom

Upravljanje otpadom obuhvata prikupljanje, transport, preradu i skladištenje te nadzor nad ovim postupcima. Načini kojima se može upravljati otpadom su odlaganje, spaljivanje, recikliranje te biološko obnavljanje otpada.

Reduce, Reuse, Recycle

Ovaj koncept obuhvata smanjenje upotrebe proizvoda, ambalaže, energije te prikupljanje i preradu korištenih materijala i proizvoda u nove upotrebne predmete i ponovno korištenje. Ovime se smanjuje količina proizvedenog otpada i daje mu se nova upotrebna vrijednost. Dobar primjer ove prakse daje nam zadruga Humana Nova, koja potiče zapošljavanje osoba s invaliditetom i drugih društveno isključenih osoba kroz proizvodnju i prodaju kvalitetnih i inovativnih tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih materijala.

Još jedan primjer dobrog upravljanja otpadom daju nam finske firme iz sektora gospodarenja otpadom koje akumuliraju više od tri milijarde eura dodatne vrijednosti domaćem gospodarstvu. Jedna od firmi u kojoj se najbolje može vidjeti gotovo cjelokupni sistem gospodarenja komunalnim otpadom u Finskoj je svakako Ämmässuo Waste Treatment Centre (AWTC).

Radi se o javnoj firmi koja je zadužena za prikupljanje, sortiranje i reciklažu komunalnog i manjim dijelom industrijskog otpada za područje Helsinkija i okolice (područja koje ima oko 1,2 milijuna stanovnika). Firma ima nešto manje od 800 zaposlenih te godišnji prihod od 354 milijuna eura, dok se kompletna dobit reinvestira.

Na području samog AWTC-a, površine 54 hektara, a koji se nalazi na 30-ak kilometara od samog Helsinkija, godišnje se prikupi 1,1 milijuna tona otpada od čega polovica otpada na miješani komunalni otpad, a ostatak na sortirani – papir, bio otpad, metal, plastiku, staklo te opasni otpad.

Otpad se razvrstava i obrađuje u 20-ak pogona i energana u sklopu kompleksa, a reciklira se oko pola milijuna tona otpada. Prikupljeni otpad se gotovo u potpunosti prerađuje i koristi u samoj Finskoj, dok manje količine ipak završavaju i u izvozu, najčešće u Švedskoj.

Sve ono što se ne može reciklirati, uglavnom miješani komunalni otpad, završi u javnoj gradskoj energetskoj firmi Vantaa Energi (VA) koja opskrbljuje Helsinki i okolicu s električnom energijom, toplinom te plinom. U energani radi 50-ak ljudi, a za samo funkcioniranje pogona, koji radi 24 sata, je potrebno svega šest ljudi u smjeni.

 

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoj i podršku (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.