Efikasniji načini upotrebe energije predstavljeni građanima Bijeljine

Edukativnim aktivnostima poput ove, projekat Zeleni ekonomski razvoj ima cilj educirati građane o efikasnim načinima upotrebe energije u svakodnevnom životu, jer minimalnim izmjenama svakodnevnih navika moguće su finansijske uštede, te se poboljšanjem energetske efikasnosti smanjuje emisija CO2 i kreira zdrava životna sredina.

Posjetioci su imali priliku vidjeti izloženu maketu energetski efikasne kuće, upoznati se sa mjerama koje mogu primijeniti u domaćinstvu, a koje doprinose manjem korištenju energije, finansijskim uštedama i zaštiti životne sredine.

Na primjer, preko 20 posto gubitaka toplote se dešava putem zidova, a samom izolacijom ostvarive su finansijske uštede i do 30 posto. Termoizolacija fasade, osim faktora uštede također doprinosi i kvalitetu, te ugodnosti stanovanja.

Na osnovu poboljšanja mjera energetske efikasnosti u privatnom i javnom sektoru, smanjuju se troškovi javnih sredstava na potrošnju energeneta i kreira se povoljan ambijent za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti. Tako je od 2013. godine do danas, implementacijom projekta Zeleni ekonomski razvoj, zabilježeno smanjenje potrošnje energije za 59 posto, smanjenje emisije CO2 za oko 12.500 tona godišnje.

Poboljšana je energetska efikasnost na 196 javnih objekata čime je omogućen ugodan i kvalitetan boravak za preko 130.000 korisnika/ica, te je kreirano 1.700 zelenih radnih mjesta i ostvarene su finansijske uštede u javnim budžetima.

 

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoj i podršku (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.