Zeleni marketing

Zeleni marketing je proces dizajniranja, proizvodnje i prodaje proizvoda ili usluga koje se baziraju na beneficijama koje imaju za okoliš (korištenje recikliranih sirovina za izradu proizvoda, uporaba filtera kod proizvodnje…). Zeleni marketing  je vrsta društvenog marketinga koji podrazumijeva saradnju s dobavljačima, trgovcima, partnerima i konkurentima kako bi se ostvario ekološki održiv razvoj u cijelom vrijednosnom lancu, saradnju svih poslovnih funkcija kako bi se ostvarila najbolja rješenja koja vode ostvarenju profita te pozitivnom doprinosu okruženju.

Odraz zelenog marketinga na ambalaži

Ambalaža nosi sve informacije o proizvodu koji se u njoj nalazi ali i informacije koje se odnose na nju. Neke od informacija su i eko oznake koje govore od čega je ambalaža napravljena te kako se s njom koristiti i ponašati nakon potrošnje proizvoda koji se u njoj nalazio. Također iz oznaka možemo doznati da li je ambalaža pogodna za recikliranje i na koji način se ona može reciklirati. Danas su potrošači i poduzeća jako fokusirana na pet ambalaže i njihovo recikliranje s obzirom na njihov štetni utjecaj na okoliš. Zbog takvih materijala u novije vrijeme koriste se ekološki materijali koji su manje štetni ili uopće nisu štetni za okolinu. Takvim materijalima i slanjem eko poruka poduzeća prema potrošačima sve više se povećava ekološka svijet potrošača.

Zeleni marketing i sve veća svijest potrošača i proizvođača uticali su na ambalažu tako da se smanjuje količina materijala za izradu i samim time se smanjuje otpad i odbačena ambalaža. Osim smanjenja ambalaže ona se sada nastoji u potpunosti izbjeći. Ali kada ju je nemoguće izbjeći potrebno je smanjiti potrošnju energije, da se ambalaža može opet upotrijebiti i reciklirati.

 

Ova objava je dio projekta “Jačanje Održive i Ekološki Prihvatljive Poduzetničke Kulture Mladih u Kantonu Sarajevo” koji Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti (Energis) implementira uz podršku Centra za razvoj i podršku (CRP) u okivru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region / GEAR – Zelena ekonomija za razvoj regiona, finansiranog od strane Evropske unije.

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Energis-a i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Centra za razvoj i podršku.

Kontakt

Stojimo na raspolaganju za svaki vid saradnje. Budite slobodni da nas kontaktirate.